Laatste blogs
dinsdag april 21, 2015

Laatste berichten

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Angst om te falen. Meer begaafden en hoogbegaafden hebben daar last van. Maar zij niet alleen. Een tijd geleden was ik bij een ondernemersbijeenkomst. In een prima nieuwe gelegenheid in Scheveningen. Om mij heen zag ik de vertwijfeling in de ogen van de ondernemers. Ga ik het redden of ga ik ook kopje onder? Kan ik hier scoren met mijn producten? Ik denk dat de meesten geen antwoord op deze vragen hebben gekregen. En eigenlijk hadden ze dat van te voren ook wel kunnen bedenken. Want het is crisis en opdrachtgevers houden de hand op de knip. En het is nu ieder voor zich en God voor ons allen. Of toch niet? Gelukkig spreek ik steeds meer mensen die beseffen dat het roer om is. Niet omdat het moet, want dat is allang gebeurd (ook al weet en/of accepteert niet iedereen dat). Onze welvaartmaatschappij zoals we die kennen uit de afgelopen pakweg dik 30 jaar is voorbij en komt...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 133 0 reacties
0
Ik lees het dubbeldikke nummer ‘Afscheid van een tevreden natie’ van De Groene Amsterdammer.Over hoe Nederland een onzeker, bang en boos land werd - onze recente geschiedenis in portretten.De portretten beginnen in 1982, ik ben nu met 1995 bezig.Tijdens het lezen ontkom ik er niet aan om terug te denken aan wat ik me nog herinner uit die jaren.En hoe het nu, anno 2015 voelt.Deels is er het feest van de herkenning.Die jaren vormen immers een deel van mijn geschiedenis.Echter, door kennis te nemen van de persoonlijke ervaringen van de geportretteerden, wordt mijn geschiedenis verrijkt.Want er gebeurt altijd meer dan je zelf meemaakt, opmerkt en je later nog kan herinneren.Het gras groeit ook als je niet kijkt. Uit je comfortzone Natuurlijk stel ik me ook de vraag of ik sinds 1982 van een tevreden mens, ook onzeker, bang en boos ben geworden.Ja, ik betrap me dagelijks op momenten waarop ik onzeker,...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 140 0 reacties
0

Geplaatst door op in Vitaliteit
Na de vakantie ging je vol nieuwe energie en met ideeën over een goede aanpak weer aan het werk. Je wilde vooral meer rust in je hoofd en meer ontspannen aan het werk zijn. De dingen doen op een manier die past bij jou. En nog geen 2 weken later zat je alweer in het oude patroon. De acties stapelden zich op, de werkdruk nam toe, je ging harder rennen en je hoofd is nu alweer overvol met alles dat nog moet. De waan van de dag heeft je ingehaald en je vakantie lijkt alweer mijlenver weg. In eerste instantie heb je nog de neiging om een goede planning te maken, maar al snel ben je overspoeld met werk. Wat heeft het maken van een planning voor zin? Alles verandert toch weer binnen no-time. Kijk maar naar de afgelopen weken. Daarbij lijkt het je alleen maar meer werkstress te geven als je zou weten...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 119 0 reacties
0

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Het bij elkaar brengen van talentvolle medewerkers binnen een team is geen garantie voor succes. Sterker nog, het kan zelfs de ondergang van een team veroorzaken. Eigen gelijk, eigen geluk en eigen moraal? Er bestaan vele definities voor talent en allemaal hebben ze te maken met het hebben van bepaalde vaardigheden en ambities. Breng je een aantal getalenteerde medewerkers bij elkaar en vorm je een team dan sta je als manager voor een grote uitdaging. Het spreekwoord zegt: de sterkte van een team wordt bepaald door het zwakste teamlid. En in een team van toppers heb je nu eenmaal te maken met talent maar tevens met ieders valkuil: eigen gelijk, eigen geluk en eigen moraal. Je zou dus kunnen stellen dat het uitsluitend bijeenbrengen van getalenteerde medewerkers bij voorbaat tot mislukken gedoemd is als er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan een aantal zaken zoals: Eensgezindheid: er kan denkbeeldige eensgezindheid ontstaan; Twijfel...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 129 0 reacties
0
Iedereen is bij geboorte begaafd, maar niet in dezelfde mate. Gaven zijn potentiële talenten die onder de juiste invloeden tot talenten kunnen ontwikkelen.  Met deze visie van Francois Gagné ben ik het eens. Maar laatst vroeg iemand me of de talentontwikkeling van elke gave wenselijk is. Stel je de situatie voor dat iemand een gave heeft om bommen te maken. En in een land leeft waar al jaren oorlog woedt. Met alle uitwassen van dien.Wellicht streeft die persoon naar vrede, in ieder geval voor zichzelf, zijn gezin en zijn familie. En zich daarom aansluit bij een beweging die dat wil realiseren. Alleen gaat dat niet met praten alleen, maar ook deze beweging verliest zich in geweld. Daarvoor zijn personen die de gave hebben om bommen te maken, erg nuttig. Zeker als ze hun gave tot talent hebben ontwikkeld en dus daadwerkelijk bommen maken. Waardoor andere mensen sterven. Vijand of niet, ze...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 111 0 reacties
0
Je weet wat je talenten zijn. Door wat je tot nu toe goed en makkelijk afging in de praktijk. Door bewonderende complimenten vanuit je omgeving over het feit dat jij echt beter bent dan anderen. Of door talent- of beroepskeuzetesten die je hebt gemaakt. En hoe nu verder? Direct op zoek naar een organisatie die bij je past. Een goed salaris, auto van de zaak, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk fijne collega’s en een juiste werk-privé balans. Dat past toch goed bij de moderne werkgever? Die gaat immers uit van een integraal mensbeeld en zoekt naar de balans tussen mentale, fysieke en zingevende gesteldheid van zijn werknemers. Dit is het sprookje van het schaap met de vijf poten. Jij als werknemer die bergen kan verzetten en niet past in de klassieke functiestructuur. Een organisatie welke als talentenhuis haar personeel naar voorheen ongekende productiviteit en tevredenheid stimuleert. Maar komt dit sprookje uit? Daarvoor is het essentieel dat...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 133 0 reacties
0
De laatste tijd heb ik een aantal mensen gesproken die in de jaren tachtig van de vorige eeuw op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Ook in deze tijd was sprake van een hoge (jeugd)werkeloosheid. Ik was vooral geïnteresseerd in de verschillen en de overeenkomsten met de huidige tijd. De gesprekken waren in ieder geval verhelderend want er valt veel te leren van de ervaringen uit deze periode. Immers, van het verleden moet en kan je leren. Flexibiliteit Wat mij vooral opviel is dat veel van de werkzoekenden van toen in een baan zijn gerold waarvoor zij niet specifiek waren opgeleid. En verdere persoonlijke ontwikkeling vond plaats gedurende hun loopbaan door gebruik te maken van aanwezige talenten en deze in te zetten voor de betreffende job en later in andere banen. Veel van deze mensen kwamen aan de eerste baan door ‘aan te pakken’ wat op hun pad kwam. Dit getuigt van veel flexibiliteit...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 206 0 reacties
0

Geplaatst door op in Leiderschap
De kranten van de afgelopen periode gaven een fraai beeld over uitersten op het gebied van leiderschap. Over leiderschap dat we omarmen en ook over de vormen die we verafschuwen. Aan de ene kant van leiderschap een interview in het NRC met Herman Wijfels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht. En aan de andere kant van leiderschap, in dezelfde krant, een artikel over Hubert Möllenkamp, voormalig bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Beiden leidinggevenden, Wijfels in zijn rol van hoogleraar, maar meer wellicht nog in de rol van oud topman van de Rabobank en als gewezen voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Möllenkamp in zijn rol als bestuursvoorzitter van Rochdale. Möllenkamp bleek het volstrekt normaal te vinden om als bestuursvoorzitter van een sociale woningcorporatie naast de bovenmodale Audi van de zaak ook in een Maserati van de zaak te rijden. Kosten voor de Maserati, 8500 euro...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 675 0 reacties
0
Het moment dat het voor mij duidelijk werd dat het allemaal anders zou kunnen, was het moment waarop ik mij realiseerde dat het bedrijf dat onder mijn leiding (inter-) nationale erkenning had gekregen, zich tegelijkertijd had ontwikkeld tot een monster. Het had altijd honger, vertoonde gelijkenissen met een fabriek en werd een speelveld voor politieke spelletjes. Hebzucht nam geleidelijk de plaats in van passie. Gek genoeg ontwikkelde dit alles zich langzaam maar zeker onder mijn eigen ogen. Het is in die fase dat ik het meeste heb geleerd. Nog steeds leer ik, elke dag weer. Steeds beter begrijp ik mezelf en daardoor ben ik tot veel in staat. Jezelf echt kennen, is je bewust zijn van je sterke en zwakke punten, het ontdekken van je passie en van datgene wat je bijzonder maakt. Dat alles vormt een prima basis voor verdere ontwikkeling. Zorg dat er passie is voor wat je doet....
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 125 0 reacties
0
In het magazine Arts en Auto schreef bestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine een stuk over de crisis in het Nederlandse zorgsysteem (mei 2014). Hij stelde dat er teveel aandacht is voor middelen en te weinig voor de inhoud met als gevolg dat de menselijke maat onder druk komt te staan. Cerfontaine: “Barmhartigheid, mededogen, empathie en compassie zijn sleutelbegrippen die niet terug te vinden zijn in DBC’s of DOT’s en niet om te rekenen in tijd of euro’s. Het roer moet om, het bestuur (..) gaat zich nadrukkelijk bezighouden met het faciliteren van de professionals in het terugbrengen van (com)passie (..).” Maar hoe staat het er op dit gebied voor in het bedrijfsleven? Werkinstructies en protocollen Als we kijken naar organisaties en bedrijven dan zijn werkzaamheden vastgelegd in werkinstructies en protocollen en iedere stap in het proces is minutieus beschreven. Er wordt nagenoeg geen ruimte geboden voor persoonlijk initiatief, innovatie en passie. Want het...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 316 0 reacties
1
Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen was …. toen ik op enig moment achterom keek en zag dat, hoewel ontzettend veel mensen in staat zijn om fundamenteel na te denken over ontwikkeling van kinderen, het onderwijs feitelijk niet verandert. Misschien komt het wel door de titel: onderwijs. Door die titel te gebruiken gaan we uit van de beroepsbeoefenaar die het onderwijs verzorgt, terwijl we prediken de leerlingen centraal te stellen en dus het leren en ontwikkelen van jonge mensen. Een brede blik Mijn functies binnen het onderwijs waren die van leerkracht, adjunct-directeur, directeur, opleider, adviseur, beleidsmaker, procesmanager en bestuurder. Ik vind het een voorrecht om steeds vanuit een andere positie naar hetzelfde te mogen kijken. Ik bezocht heel veel scholen in binnen- en buitenland en sprak met wetenschappers ‘all over the world’. Zo kwam ik erachter dat de fundamentele zorgen waar het onderwijs...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 437 0 reacties
0
Het moment waarop voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was toen ik als kind de film 'Modern Times' van Charlie Chaplin zag. Op meesterlijke wijze werden de gevolgen van de overgang van het agrarische naar het industriële tijdperk in beeld gebracht. Ik besefte dat de mens vrijheid inleverde en (in de film letterlijk) vermorzeld werd door de nieuwe tijd. De mens als verlengstuk van de machine, gedegradeerd tot productiemiddel. Efficiency werd de norm. 'Modern Times' bezorgde mij angstbeelden want, zo realiseerde ik mij toen, dit is mijn toekomst. Een sombere wereld, waar ik eigenlijk niet in wilde leven. Studie Het gaf mij de motivatie om 'iets met organisaties' te studeren zodat ik zelf mee kon werken aan een betere wereld en mijn lot meer in eigen handen kon nemen. In die studie leerde ik dat er binnen organisaties veel meer vormen zijn om samen te werken. Het...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 350 0 reacties
0

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
“Ik heb maar havo, daar kan je geen groot bedrijf mee leiden” zei John de Mol in het 8-uur journaal naar aanleiding van de verkoop van zijn productiebedrijf Talpa aan het Britse ITV. Het duurde even voordat deze opmerking tot in de diepste dendrieten van mijn hersenen wist door te dringen. John heeft het in zijn carrière zeker niet voor niets gekregen, hij heeft er hard voor gewerkt en de nodige tegenslagen te verwerken gehad. Zeker in het begin van zijn carrière, evenals een aantal jaar geleden met Sport7, zijn er projecten faliekant mislukt. Twee bedrijven, te weten Endemol en nu dus Talpa, heeft hij tot internationale wasdom gebracht en voor veel geld verkocht. Zijn vermogen gaat het bevattingsvermogen ver te boven en is eenvoudigweg niet meer op te maken. Entrepreneurs Toch noemt hij zijn vooropleiding als één van de redenen om zijn bedrijf te verkopen. Waarom vraag je je af?...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 317 0 reacties
0
Het moment dat het voor ons duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was het moment dat we de boardroom inliepen, de deur achter ons dichttrokken en elkaar aankeken met een moeheid waar de gemiddelde marathonloper nog wat van kan leren.   “Snap jij het?”, vroeg de een. “Ik vertik het”, antwoordde de ander. We hadden net gehoord dat de targets wéér werden verhoogd. Naar ongekende hoogtes, welteverstaan. Of we dit even aan onze teams konden vertellen en er een tandje bij konden zetten. Met spoed graag. De gong In de kantoortuin naast de boardroom hoorden we iemand op de gong slaan. De gong had een prominente plek op elk kantoor van de multinational waarvoor we werkten. Als een collega een order had binnengehaald, sloeg hij of zij zo hàrd mogelijk op het ding. Als overwinning. Dit keer waren we te moe om de overwinning te vieren. We voelden ons...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 308 0 reacties
0
Kinderen geven het goede voorbeeld aan volwassenen wanneer het gaat over delen in de inspiratievideo 'The Sharing Experiment'! Het is niet zo moeilijk, gewoon een kwestie van doen. "Verandering begint met delen' ...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 1308 0 reacties
0

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Sporen van Talent van Lidewey van der Sluis en Monique de Vos is een (soms) vermakelijk en over het algemeen prettig leesbaar boek, maar de theorie is beter dan de magere praktische bruikbaarheid. Van der Sluis en De Vos houden het wel erg algemeen en hun inzichten zijn weinig vernieuwend. Rond het begrip talent bestaat in Nederland een babylonische spraakverwarring, constateren Van der Sluis en De Vos in hun boek ‘Sporen van talent’. Bij de ene HR-functionaris verwijst het naar een gebleken vaardigheid, bij de ander naar iemand die nog geen uitzonderlijke prestaties heeft geleverd, maar wel als veelbelovend geldt. Als je een na een wetenschappelijk onderzoek naar talent pretendeert een praktische handreiking te hebben geschreven waarin je laat zien wat talenten nodig hebben om te groeien en te bloeien, heb je natuurlijk wel een definitie nodig van talent. Voor hun boek hebben de auteurs voor een behoorlijk vreemde definitie gekozen:...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 255 0 reacties
0
De samenleving staat in veel opzichten op een kantelpunt. De komende jaren zal de bevolkingsgroei afnemen. Sterker nog, na eeuwen van bijna onafgebroken groei, zal onze bevolking het komende decennium gaan krimpen. Daardoor is een ander kantelpunt al bereikt: vergrijzing heeft ervoor gezorgd dat er in de meeste West-Europese landen meer ouderen zijn dan jongeren. Tegelijkertijd kantelen de politieke macht en het economische evenwichtspunt van west naar oost. Bovendien blijken voormalige ontwikkelingslanden niet alleen groeimarkten te zijn, maar ook voedingsbodem voor inspirerende innovaties. Dat laatste is natuurlijk een prachtige kanteling. Maar wat doet het met onze westerse mindset? Al deze ontwikkelingen hebben plaats in het steeds breder gedragen besef dat we ons milieu en ons rentmeesterschap over de planeet aarde serieus nemen. Er lijkt ook een kanteling te voltrekken in economische principes als bezit en beloning. Jonge mensen vinden gebruik belangrijker dan bezit. Delen is het nieuwe hebben. En de auto...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 186 0 reacties
0

Geplaatst door op in Persoonlijke groei
Het moment dat het voor mij duidelijk werd dat het allemaal anders zou kunnen, was toen ik de volgende zin luidkeels meezong: ‘You have got the words to change a nation, but you are biting your tongue.’.............. Maar nu even niet lezen maar luisteren naar het door Mark Postma ingesproken hoofdstuk Droom. Veel luisterplezier Klik op deze link om het hoofdstuk te beluisteren Het Kantelingsalfabet Dit is het (luister)hoofdstuk van Mark Postma uit Het Kantelingsalfabet. Een unieke co-creatie van meer dan 100 auteurs, redacteuren en partners die, vanuit de gedachte ‘Verandering begint met delen, binnen vier maanden samen een boek realiseren met meer dan 90 hoofdstukken over kantelen. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Bruno Rouffaer, Crystal Kwee en Arko van Brakel. De hoofdthema’s zijn; persoonlijk kantelen, samenleving, onderwijs en organisatievernieuwing. Lees meer over dit...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 301 0 reacties
0
“Minister Opstelten kon de snelheid van het Binnenhof niet meer aan” las ik in de ochtendkrant terwijl ik een droge cracker met moeite probeerde weg te spoelen. Mijn gedachten dwaalden terstond af naar zo’n mooie BBC documentaire over historische culturen, zoals die van de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika, waarin een dorp wordt bestuurd door in een kring zittende oude wijze mannen. De levenservaring en de innerlijke rust geeft hen het respect en maakt dat hun raad wordt opgevolgd. Opstelten representeerde die rol in het kabinet net zoals Hennie Spijkerman dat doet naast Frank de Boer op de bank bij Ajax. Een baken van rust en contemplatie. Als een ‘anker’ in de steeds sneller draaiende wereld. Degene die met slechts een paar woorden richting geeft aan jong talent. (H)erkenning Het lijkt er steeds vaker op dat we deze waarde niet meer (h)erkennen. Ik hoef hier alleen maar de kritiek op onze...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 352 0 reacties
0
Het moment dat het voor mij duidelijk werd dat het allemaal anders zou kunnen, was toen in 2001 de politiehervorming in België werd gerealiseerd. Het was absoluut nodig om het werk en de organisatie van de politie af te stemmen op de nieuwe uitdagingen van een steeds sneller evoluerende maatschappij. Iedereen vond een politiehervorming noodzakelijk, maar toch stuitte het plan op veel weerstand bij politiemensen zelf. De wijze waarop deze verandering werd doorgevoerd heeft mij, als leidinggevende, aan het denken gezet over de manier waarop je veranderprocessen het best kunt aanpakken. Panta Rhei Dat veranderingen binnen organisaties moeten plaatsvinden, daar zijn we het over eens. Al sinds de oudheid is men ervan overtuigd dat verandering inherent verbonden is aan het leven. Onder meer Heraclitus, Plato, Aristoteles en Ovidius beschreven ieder op hun eigen manier het Panta Rhei: het gegeven dat ‘alles stroomt’ en in permanente verandermodus is. Maar waarom dan die...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 347 0 reacties
0