Laatste blogs
zaterdag april 25, 2015

Laatste berichten

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Angst om te falen. Meer begaafden en hoogbegaafden hebben daar last van. Maar zij niet alleen. Een tijd geleden was ik bij een ondernemersbijeenkomst. In een prima nieuwe gelegenheid in Scheveningen. Om mij heen zag ik de vertwijfeling in de ogen van de ondernemers. Ga ik het redden of ga ik ook kopje onder? Kan ik hier scoren met mijn producten? Ik denk dat de meesten geen antwoord op deze vragen hebben gekregen. En eigenlijk hadden ze dat van te voren ook wel kunnen bedenken. Want het is crisis en opdrachtgevers houden de hand op de knip. En het is nu ieder voor zich en God voor ons allen. Of toch niet? Gelukkig spreek ik steeds meer mensen die beseffen dat het roer om is. Niet omdat het moet, want dat is allang gebeurd (ook al weet en/of accepteert niet iedereen dat). Onze welvaartmaatschappij zoals we die kennen uit de afgelopen pakweg dik 30 jaar is voorbij en komt...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 159 0 reacties
0
Ik lees het dubbeldikke nummer ‘Afscheid van een tevreden natie’ van De Groene Amsterdammer.Over hoe Nederland een onzeker, bang en boos land werd - onze recente geschiedenis in portretten.De portretten beginnen in 1982, ik ben nu met 1995 bezig.Tijdens het lezen ontkom ik er niet aan om terug te denken aan wat ik me nog herinner uit die jaren.En hoe het nu, anno 2015 voelt.Deels is er het feest van de herkenning.Die jaren vormen immers een deel van mijn geschiedenis.Echter, door kennis te nemen van de persoonlijke ervaringen van de geportretteerden, wordt mijn geschiedenis verrijkt.Want er gebeurt altijd meer dan je zelf meemaakt, opmerkt en je later nog kan herinneren.Het gras groeit ook als je niet kijkt. Uit je comfortzone Natuurlijk stel ik me ook de vraag of ik sinds 1982 van een tevreden mens, ook onzeker, bang en boos ben geworden.Ja, ik betrap me dagelijks op momenten waarop ik onzeker,...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 148 0 reacties
0

Geplaatst door op in Vitaliteit
Na de vakantie ging je vol nieuwe energie en met ideeën over een goede aanpak weer aan het werk. Je wilde vooral meer rust in je hoofd en meer ontspannen aan het werk zijn. De dingen doen op een manier die past bij jou. En nog geen 2 weken later zat je alweer in het oude patroon. De acties stapelden zich op, de werkdruk nam toe, je ging harder rennen en je hoofd is nu alweer overvol met alles dat nog moet. De waan van de dag heeft je ingehaald en je vakantie lijkt alweer mijlenver weg. In eerste instantie heb je nog de neiging om een goede planning te maken, maar al snel ben je overspoeld met werk. Wat heeft het maken van een planning voor zin? Alles verandert toch weer binnen no-time. Kijk maar naar de afgelopen weken. Daarbij lijkt het je alleen maar meer werkstress te geven als je zou weten...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 127 0 reacties
0

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Het bij elkaar brengen van talentvolle medewerkers binnen een team is geen garantie voor succes. Sterker nog, het kan zelfs de ondergang van een team veroorzaken. Eigen gelijk, eigen geluk en eigen moraal? Er bestaan vele definities voor talent en allemaal hebben ze te maken met het hebben van bepaalde vaardigheden en ambities. Breng je een aantal getalenteerde medewerkers bij elkaar en vorm je een team dan sta je als manager voor een grote uitdaging. Het spreekwoord zegt: de sterkte van een team wordt bepaald door het zwakste teamlid. En in een team van toppers heb je nu eenmaal te maken met talent maar tevens met ieders valkuil: eigen gelijk, eigen geluk en eigen moraal. Je zou dus kunnen stellen dat het uitsluitend bijeenbrengen van getalenteerde medewerkers bij voorbaat tot mislukken gedoemd is als er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan een aantal zaken zoals: Eensgezindheid: er kan denkbeeldige eensgezindheid ontstaan; Twijfel...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 134 0 reacties
0
Iedereen is bij geboorte begaafd, maar niet in dezelfde mate. Gaven zijn potentiële talenten die onder de juiste invloeden tot talenten kunnen ontwikkelen.  Met deze visie van Francois Gagné ben ik het eens. Maar laatst vroeg iemand me of de talentontwikkeling van elke gave wenselijk is. Stel je de situatie voor dat iemand een gave heeft om bommen te maken. En in een land leeft waar al jaren oorlog woedt. Met alle uitwassen van dien.Wellicht streeft die persoon naar vrede, in ieder geval voor zichzelf, zijn gezin en zijn familie. En zich daarom aansluit bij een beweging die dat wil realiseren. Alleen gaat dat niet met praten alleen, maar ook deze beweging verliest zich in geweld. Daarvoor zijn personen die de gave hebben om bommen te maken, erg nuttig. Zeker als ze hun gave tot talent hebben ontwikkeld en dus daadwerkelijk bommen maken. Waardoor andere mensen sterven. Vijand of niet, ze...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 117 0 reacties
0
Je weet wat je talenten zijn. Door wat je tot nu toe goed en makkelijk afging in de praktijk. Door bewonderende complimenten vanuit je omgeving over het feit dat jij echt beter bent dan anderen. Of door talent- of beroepskeuzetesten die je hebt gemaakt. En hoe nu verder? Direct op zoek naar een organisatie die bij je past. Een goed salaris, auto van de zaak, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk fijne collega’s en een juiste werk-privé balans. Dat past toch goed bij de moderne werkgever? Die gaat immers uit van een integraal mensbeeld en zoekt naar de balans tussen mentale, fysieke en zingevende gesteldheid van zijn werknemers. Dit is het sprookje van het schaap met de vijf poten. Jij als werknemer die bergen kan verzetten en niet past in de klassieke functiestructuur. Een organisatie welke als talentenhuis haar personeel naar voorheen ongekende productiviteit en tevredenheid stimuleert. Maar komt dit sprookje uit? Daarvoor is het essentieel dat...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 136 0 reacties
0
De laatste tijd heb ik een aantal mensen gesproken die in de jaren tachtig van de vorige eeuw op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Ook in deze tijd was sprake van een hoge (jeugd)werkeloosheid. Ik was vooral geïnteresseerd in de verschillen en de overeenkomsten met de huidige tijd. De gesprekken waren in ieder geval verhelderend want er valt veel te leren van de ervaringen uit deze periode. Immers, van het verleden moet en kan je leren. Flexibiliteit Wat mij vooral opviel is dat veel van de werkzoekenden van toen in een baan zijn gerold waarvoor zij niet specifiek waren opgeleid. En verdere persoonlijke ontwikkeling vond plaats gedurende hun loopbaan door gebruik te maken van aanwezige talenten en deze in te zetten voor de betreffende job en later in andere banen. Veel van deze mensen kwamen aan de eerste baan door ‘aan te pakken’ wat op hun pad kwam. Dit getuigt van veel flexibiliteit...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 215 0 reacties
0

Geplaatst door op in Leiderschap
De kranten van de afgelopen periode gaven een fraai beeld over uitersten op het gebied van leiderschap. Over leiderschap dat we omarmen en ook over de vormen die we verafschuwen. Aan de ene kant van leiderschap een interview in het NRC met Herman Wijfels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht. En aan de andere kant van leiderschap, in dezelfde krant, een artikel over Hubert Möllenkamp, voormalig bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Beiden leidinggevenden, Wijfels in zijn rol van hoogleraar, maar meer wellicht nog in de rol van oud topman van de Rabobank en als gewezen voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Möllenkamp in zijn rol als bestuursvoorzitter van Rochdale. Möllenkamp bleek het volstrekt normaal te vinden om als bestuursvoorzitter van een sociale woningcorporatie naast de bovenmodale Audi van de zaak ook in een Maserati van de zaak te rijden. Kosten voor de Maserati, 8500 euro...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 680 0 reacties
0
In het magazine Arts en Auto schreef bestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine een stuk over de crisis in het Nederlandse zorgsysteem (mei 2014). Hij stelde dat er teveel aandacht is voor middelen en te weinig voor de inhoud met als gevolg dat de menselijke maat onder druk komt te staan. Cerfontaine: “Barmhartigheid, mededogen, empathie en compassie zijn sleutelbegrippen die niet terug te vinden zijn in DBC’s of DOT’s en niet om te rekenen in tijd of euro’s. Het roer moet om, het bestuur (..) gaat zich nadrukkelijk bezighouden met het faciliteren van de professionals in het terugbrengen van (com)passie (..).” Maar hoe staat het er op dit gebied voor in het bedrijfsleven? Werkinstructies en protocollen Als we kijken naar organisaties en bedrijven dan zijn werkzaamheden vastgelegd in werkinstructies en protocollen en iedere stap in het proces is minutieus beschreven. Er wordt nagenoeg geen ruimte geboden voor persoonlijk initiatief, innovatie en passie. Want het...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 321 0 reacties
1
Kinderen geven het goede voorbeeld aan volwassenen wanneer het gaat over delen in de inspiratievideo 'The Sharing Experiment'! Het is niet zo moeilijk, gewoon een kwestie van doen. "Verandering begint met delen' ...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 1314 0 reacties
0

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Sporen van Talent van Lidewey van der Sluis en Monique de Vos is een (soms) vermakelijk en over het algemeen prettig leesbaar boek, maar de theorie is beter dan de magere praktische bruikbaarheid. Van der Sluis en De Vos houden het wel erg algemeen en hun inzichten zijn weinig vernieuwend. Rond het begrip talent bestaat in Nederland een babylonische spraakverwarring, constateren Van der Sluis en De Vos in hun boek ‘Sporen van talent’. Bij de ene HR-functionaris verwijst het naar een gebleken vaardigheid, bij de ander naar iemand die nog geen uitzonderlijke prestaties heeft geleverd, maar wel als veelbelovend geldt. Als je een na een wetenschappelijk onderzoek naar talent pretendeert een praktische handreiking te hebben geschreven waarin je laat zien wat talenten nodig hebben om te groeien en te bloeien, heb je natuurlijk wel een definitie nodig van talent. Voor hun boek hebben de auteurs voor een behoorlijk vreemde definitie gekozen:...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 260 0 reacties
0
De samenleving staat in veel opzichten op een kantelpunt. De komende jaren zal de bevolkingsgroei afnemen. Sterker nog, na eeuwen van bijna onafgebroken groei, zal onze bevolking het komende decennium gaan krimpen. Daardoor is een ander kantelpunt al bereikt: vergrijzing heeft ervoor gezorgd dat er in de meeste West-Europese landen meer ouderen zijn dan jongeren. Tegelijkertijd kantelen de politieke macht en het economische evenwichtspunt van west naar oost. Bovendien blijken voormalige ontwikkelingslanden niet alleen groeimarkten te zijn, maar ook voedingsbodem voor inspirerende innovaties. Dat laatste is natuurlijk een prachtige kanteling. Maar wat doet het met onze westerse mindset? Al deze ontwikkelingen hebben plaats in het steeds breder gedragen besef dat we ons milieu en ons rentmeesterschap over de planeet aarde serieus nemen. Er lijkt ook een kanteling te voltrekken in economische principes als bezit en beloning. Jonge mensen vinden gebruik belangrijker dan bezit. Delen is het nieuwe hebben. En de auto...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 190 0 reacties
0
Vijfde (en laatste) deel in de serie over gezonde werkdruk Leef je om te werken of werk je om te leven? Dit is een veel gestelde vraag als het gaat om de balans tussen werk en privé. Als je iemand bent die de passie heeft om uit het leven te halen wat erin zit, is dit eigenlijk geen keuze. Het is geen van beide en tegelijkertijd allebei waar. Werk is een manier om je talent te benutten en daarmee iets te betekenen voor anderen dat waardevol is. Dus nee, je werkt niet om te leven. Werk ís leven: (meestal) leuk, energie gevend, waardevol en uitdagend, soms ook teleurstellend, vervelend of een sleur. Tegelijkertijd is het leven natuurlijk veel meer dan werk alleen. Liefdevolle en waardevolle relaties met jezelf en anderen, tijd om leuke dingen te doen, en soms gewoon lekker niets doen. En niet te vergeten tijd voor de noodzakelijke dingen als eten, slapen,...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 551 0 reacties
0

Geplaatst door op in Coaching
Open en eerlijke communicatie is helaas niet altijd vanzelfsprekend binnen teams. Regelmatig werk ik met teams waar het praten over elkaar, in plaats van met elkaar, de dagelijkse praktijk is geworden. Het bijzondere is dat eigenlijk niemand dit wil, het wordt als zeer onplezierig ervaren en gaat ten koste van effectiviteit en efficiëntie van het team. Tijdens de workshops teamcoaching en –building die ik verzorg is het een onderwerp dat nogal eens wordt ingebracht. We zouden minder over elkaar en meer met elkaar moeten praten, wordt dan gezegd. We willen het zo graag en het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is kennelijk nog niet zo gemakkelijk om een open en eerlijke communicatie te hebben. Vrijwel altijd is de oorzaak terug te voeren op vertrouwen, of beter gezegd, het ontbreken ervan. Kan ik mijn collega’s binnen dit team vertrouwen? Kan ik erop vertrouwen dat ik mijn mening kan en mag geven zonder in...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 1223 0 reacties
0
Ik zat in mijn kantoortje mijn mail door te akkeren toen een woeste klop mij uit mijn concentratie haalde. De deur vloog open en Ben K., mijn zeer betrokken en geëngageerde medewerker, vloog de kamer binnen. Hij hapte even naar adem, keek mij verwilderd aan en riep “het is vijf voor twaalf!” Ik sprong op, liet de boel de boel en rende langs Ben mijn kamer uit, de gang op, trappenhal in, twee verdiepingen omlaag en stormde het bedrijfsrestaurant in. Tegenwoordig moest je ruim vóór de twaalf-uur openingstijd aanwezig zijn want anders stond er een lange tergend langzaam schuifelende rij collega’s vóór je en was al het lekkers en vers al lang op voordat je ook maar een dienblad in je handen had. Niets. Niemand. Geen rij. Rust. De catering medewerkers waren de etenswaren aan het bereiden, de manden met vers afgebakken broodjes waren nog niet gevuld, de soep niet warm....
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 554 0 reacties
2

Geplaatst door op in Talentontwikkeling
Het afgelopen jaar heb ik interviews afgenomen voor mijn boek Talentmanagement. Ik begon steeds om te vragen wanneer en hoe de geïnterviewde de eigen talenten had ontdekt. Wat me opviel in de antwoorden was dat de meesten zich pas op latere leeftijd bewust werden van hun talenten. Dus na de middelbare school en meestal tijdens of na een vervolgstudie. De redenen hiervoor waren verschillend. Of men had moeite om aan het werk te komen of te blijven (bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever). Of men wilde het roer omgooien, bijvoorbeeld door veranderingen in de privé situatie. Op dit moment staat  het onderwerp ‘de gezonde werknemer’ erg in de belangstelling. Recente onderzoeken geven aan dat dit voor werkgevers een flinke besparing kan opleveren. Een gezonde werknemer zit goed in zijn vel en is daarom ook productief. Dat houdt ook in dat er sprake is van optimale benutting van zijn talenten. Over het Voortgezet Onderwijs Hierbij wil ik...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 450 0 reacties
0

Geplaatst door op in Vitaliteit
Mijn ouders zeiden altijd: kan niet ligt op het kerkhof, lukt niet ligt er naast en wil niet ligt er onder. Met andere woorden: waar een wil is, is altijd een weg. Overgewicht Ooit had ik een serieus overgewicht, en dat resulteerde in allerlei lichamelijke en geestelijke beperkingen. Lichamelijk vooral de bewegingsbeperking en de kortademigheid, mede veroorzaakt door het roken (ik rookte ruim 80 sigaretten per dag!) En geestelijk, omdat ik toch een bepaalde schaamte voelde. Ik voelde me prettig als bij mensen was die ook een ‘pondje meer’ hadden maar als het een ‘magere club’ was, dan zat ik niet goed in mijn vel. In mijn hart wist ik dat ik er zelf iets aan moest doen: stoppen en roken, meer bewegen en gezonder eten. Maar ja, het weten is nog niet het doen…Schaamte Op 12 maart 1988, ik herinner het mij nog als de dag van gisteren, heb ik...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 490 0 reacties
0
Een zeer verhelderende en inspirerende video over 'onzichtbaar leiderschap' met Mathieu Weggeman. 'Mensen die houden van hun vak doen liever iets goed dan iets fout, zo simpel is het gewoon' Onzichtbare leiders ...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 2689 0 reacties
1
Volgens professor dr. M.J.R. Schoemaker, verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen, KU Nijmegen, is talentmanagement voor elke organisatie cruciaal, omdat uit het functioneren van medewerkers concurrentievoordeel kan worden behaald. De medewerkers leveren de toegevoegde waarde aan de klanten van de organisatie. Voor Steven Gudde, manager innovatie & ontwikkeling bij Olympia uitzendbureau, is talentmanagement het enige dat ondernemingen in deze dynamische tijden succesvol en onderscheidend maakt. Ik ben het hiermee eens. De vraag is wiens verantwoordelijkheid dit is. Daarom poneer ik de volgende stelling: ‘Talentmanagement binnen een organisatie is een verantwoordelijkheid van de werkgever EN van werknemer’ Hoe gaat de werkgever met talentmanagement om?  Dit verschilt dat per organisatie. Bij sommige is er nog geen formeel beleid op het gebied van talentmanagement. In de praktijk blijkt er echter wel sprake van een vorm van informeel talentmanagement. De meeste organisaties zijn al jaren bezig met talentontwikkeling, vooral ten behoeve van de high potentials. Inmiddels is het besef...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 892 0 reacties
0
Herken je de volgende situatie? In je organisatie wordt veel tijd besteed aan het voorbereiden van (verander)trajecten, het inrichten van processen en het bepalen van doelen. Na enige tijd wordt er geconstateerd dat er onvoldoende ‘schot in de zaak’ zit, deadlines continu bijgesteld moeten worden en dat uitstel vaak tot afstel leidt. Het project bloed dood of wordt afgeblazen. Dit scenario komt helaas maar al te vaak voor en is funest voor organisaties.  De doelen zijn niet gehaald,  het resultaat is nul. Erger nog; betrokkenen zijn zo gefrustreerd en geïrriteerd dat de motivatie voor een herstart of een nieuw traject mijlenver is te zoeken. Om een positief tegengeluid te geven en duidelijk te maken dat het ook anders kan, wil ik je graag meenemen in een praktijkvoorbeeld van een leuke, snelle, effectieve en resultaatgerichte manier van organiseren. Naar succes in de praktijk Het is een ervaring waar ik op dit moment...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
Hits: 1024 1 reactie
0